Thống kê theo giờ trong ngày
Thống kê theo ngày trong tuần
Thống kê theo ngày của tháng 1
Thống kê theo tháng của năm 2022
Thống kê theo năm
Thống kê theo quốc gia
Quốc gia Hits Truy cập gần đây
Germany DE 2,082,215 Statistics image Thứ sáu, 21 Tháng Một 2022 15:10
United States US 1,875,722 Statistics image Thứ sáu, 21 Tháng Một 2022 16:58
France FR 1,067,730 Statistics image Thứ sáu, 21 Tháng Một 2022 16:58
Ukraine UA 416,122 Statistics image Chủ nhật, 14 Tháng M. một 2021 19:57
United Kingdom GB 225,545 Statistics image Thứ sáu, 21 Tháng Một 2022 08:23
Không xác định ZZ 170,613 Statistics image Thứ sáu, 21 Tháng Một 2022 11:23
Russian Federation RU 139,367 Statistics image Thứ năm, 23 Tháng M. hai 2021 00:05
Viet Nam VN 106,395 Statistics image Thứ sáu, 21 Tháng Một 2022 11:45
China CN 99,508 Statistics image Thứ sáu, 21 Tháng Một 2022 16:57
Italy IT 79,430 Statistics image Thứ hai, 17 Tháng Một 2022 22:13
Khác 138.021 Xem toàn bộ
Thống kê theo trình duyệt
Trình duyệt Hits Truy cập gần đây
Mozilla 5,963,456 Statistics image Thứ sáu, 21 Tháng Một 2022 16:58
Android 141,388 Statistics image Thứ sáu, 21 Tháng Một 2022 16:57
Chrome 96,388 Statistics image Thứ sáu, 21 Tháng Một 2022 15:10
Unknown 62,471 Statistics image Thứ sáu, 21 Tháng Một 2022 16:58
Firefox 36,979 Statistics image Thứ sáu, 21 Tháng Một 2022 13:39
Internet Explorer 25,066 Statistics image Chủ nhật, 16 Tháng Một 2022 17:15
GoogleBot 22,880 Statistics image Thứ sáu, 21 Tháng Một 2022 06:18
Bing Bot 22,579 Statistics image Thứ sáu, 21 Tháng Một 2022 15:43
Opera 17,320 Statistics image Thứ năm, 13 Tháng Một 2022 19:17
iPhone 5,246 Statistics image Thứ sáu, 21 Tháng Một 2022 05:57
Safari 2,587 Statistics image Thứ sáu, 07 Tháng Một 2022 08:29
Microsoft Edge 1,563 Statistics image Thứ hai, 25 Tháng Mười 2021 18:09
MSN Bot 936 Statistics image Thứ năm, 30 Tháng Tư 2020 14:39
Yahoo! Slurp 455 Statistics image Thứ năm, 25 Tháng Sáu 2020 04:54
iPad 389 Statistics image Thứ năm, 21 Tháng Mười 2021 05:53
Konqueror 60 Statistics image Chủ nhật, 14 Tháng M. một 2021 23:01
Pocket Internet Explorer 50 Statistics image Thứ tư, 23 Tháng Năm 2018 07:08
netscape 22 Statistics image Thứ sáu, 28 Tháng Sáu 2019 13:15
Opera Mini 17 Statistics image Chủ nhật, 22 Tháng M. một 2020 10:23
Iceweasel 14 Statistics image Thứ sáu, 28 Tháng Sáu 2019 13:03
Shiretoko 8 Statistics image Thứ sáu, 28 Tháng Sáu 2019 13:06
galeon 6 Statistics image Thứ sáu, 28 Tháng Sáu 2019 13:00
Firebird 6 Statistics image Thứ sáu, 28 Tháng Sáu 2019 13:17
OmniWeb 4 Statistics image Thứ sáu, 28 Tháng Sáu 2019 13:16
Nokia Browser 4 Statistics image Thứ năm, 16 Tháng Ba 2017 13:35
IceCat 3 Statistics image Thứ sáu, 28 Tháng Sáu 2019 13:08
BlackBerry 3 Statistics image Thứ năm, 15 Tháng Chín 2016 15:36
Lynx 3 Statistics image Thứ năm, 04 Tháng M. một 2021 21:16
Nokia S60 OSS Browser 2 Statistics image Chủ nhật, 23 Tháng Tư 2017 05:54
phoenix 2 Statistics image Thứ sáu, 28 Tháng Sáu 2019 12:51
iCab 1 Statistics image Thứ năm, 27 Tháng Sáu 2019 11:38
Thống kê theo Hệ điều hành
Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Không xác định 6,071,671 Statistics image Thứ sáu, 21 Tháng Một 2022 16:58
Android 164,905 Statistics image Thứ sáu, 21 Tháng Một 2022 16:57
Windows 7 55,854 Statistics image Thứ sáu, 21 Tháng Một 2022 09:57
Windows 10 35,940 Statistics image Thứ sáu, 21 Tháng Một 2022 15:09
Windows XP 31,413 Statistics image Chủ nhật, 16 Tháng Một 2022 17:15
Windows 8 16,248 Statistics image Thứ sáu, 21 Tháng Một 2022 11:45
Apple 8,372 Statistics image Thứ năm, 20 Tháng Một 2022 13:37
Linux 7,451 Statistics image Thứ sáu, 21 Tháng Một 2022 15:10
iPhone 6,047 Statistics image Thứ sáu, 21 Tháng Một 2022 05:57
Windows 1,375 Statistics image Chủ nhật, 28 Tháng M. một 2021 04:47
Khác 1.461 Xem toàn bộ